Expertisegroep respectvolle bejegening

Zelfreflectie is onlosmakelijk verbonden met bejegening. De expertisegroep Respectvolle Bejegening wil bevorderen dat medewerkers zich bewust zijn van hun manier van bejegenen van de cliënt.  Doel is waar nodig het handelen bij te stellen. Deze expertisegroep ontwikkelt hier hulpmiddelen voor. Respectvolle bejegening levert een bijdrage aan de emancipatie en autonomie van de cliënt.

De expertisegroep heeft een koffer ontwikkeld met de naam 'Hoe ga jij met mij om?'. De koffer is gemaakt als instrument voor begeleiders, trainers en opleiders. In de koffer zitten spel- en werkvormen om met elkaar te bespreken, te kijken, te spelen, te bewegen en te spiegelen.

De expertisegroep heeft een aantal aansprekende filmpjes gemaakt om een idee te geven wat je allemaal met de koffer kunt!