PION

In de diverse organisaties van Carante Groep ontwikkelt men projecten zoals cursussen op maat en hulpmiddelen om de cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen in het dagelijks leven. PION (Praktische Instrumenten ONtwikkelaars) bestaat net als de expertisegroepen uit medewerkers van de diverse Carante Groep organisaties en biedt de mogelijkheid om met elkaar projecten uit te wisselen die ontwikkeld zijn voor cliënten, kennis te delen die opgedaan is bij de implementatie van dit materiaal en gezamenlijk aan nieuwe projectontwikkeling te doen.

PION kan door de expertisegroepen gevraagd worden nieuwe projecten te maken, werkvormen te bedenken, instrumenten te ontwikkelen en/of aanpassingen te maken op al bestaande projecten voor cliënten. PION (praktische instrumenten ontwikkelaars) richt zich met name op de begeleiders van cliënten. Zij kunnen bijvoorbeeld workshops volgen om de weerbaarheid bij cliënten te bevorderen of lastige thema’s (emoties, seksualiteit) bespreekbaar te maken.

Tijdens de bijeenkomsten van PION maken de deelnemers ook kennis met materiaal dat elders zijn diensten heeft bewezen. Het gaat om heel concrete producten, zoals een vrijetijdsgids, trainingsboek of kwartet om de kinderwens van cliënten bespreekbaar te maken. Wat binnen de ene organisatie werkt, is vaak ook binnen de andere goed bruikbaar.

In samenwerking met de expertisegroep Seksualiteit heeft PION het boekwerk Oh de overgang ontwikkeld.