Expertisegroep kwaliteit

De expertisegroep Kwaliteit ontwikkelt instrumentarium om de kwaliteit van de zorg te toetsen. Vanuit het perspectief van individuele en groepen cliënten. Daarnaast houdt deze expertisegroep zich bezig met  de voortgang van kwaliteitsbeleid en certificeringstrajecten in de afzonderlijke organisaties. De primaire doelgroepen van de expertisegroep zijn de kwaliteitsfunctionarissen.