Expertisegroep EVMB

De expertisegroep EVMB (ernstige verstandelijke meervoudige beperkingen) wil de theorie over mensen met EVMB dichter bij de praktijk brengen. De keus van projecten hangt samen met lopend wetenschappelijk onderzoek.

Complexiteit van zorgvragen en begeleidingsbehoeften. Dat is het gemeenschappelijke kenmerk van cliënten met EVMB. Het gaat hierbij om mensen met ernstige lichamelijke, motorische, zintuiglijke en verstandelijke beperkingen. Ze zijn meestal rolstoelgebonden en kunnen niet of nauwelijks praten en/of zien. Dit maakt het realiseren van een goede kwaliteit van zorg en begeleiding voor begeleiders en andere disciplines een ingewikkelde opgave. Vrijwel niets in de omgang met deze cliënten is vanzelfsprekend.

De expertisegroep heeft de cursusmap "De tijd van je leven" met dvd over vrijetijdsbesteding voor mensen met ernstig verstandelijke en meervoudige beperkingen (EVMB) ontwikkeld. Deze is bestemd voor teamleiders, opleidingsfunctionarissen, orthopedagogen, pedagogisch medewerkers en anderen die betrokken zijn bij de zorginhoudelijke ondersteuning van teams.