Expertisegroep Cliëntsupport & Bejegening

De expertisegroep Cliëntsupport & Bejegening bevordert en optimaliseert de communicatie met cliënten en de communicatieve vaardigheden van medewerkers.

De communicatie behelst vijf deelgebieden: dagelijkse communicatie met de cliënt, attitude en bejegening, verheldering van hulpvragen, methodieken en medezeggenschap.