Arbo, verzuim & re-integratie

De staffunctionaris Arbo, Verzuim en Re-integratie  zorgt voor laagdrempelige expertkennis.

Dit gebeurt o.a. door het beheren van kennisnetwerken en expertisegroepen. Deze netwerkbijeenkomsten met P&O specialisten op het gebied van AVR, staan in het teken van kennis delen en vergaren. Door deze bijeenkomsten wordt de aanwezige kennis binnen de samenwerkende organisaties vergroot en hiermee ook de effectiviteit van de P&O specialist op het gebied van AVR.

Naast het beheer van de kennisnetwerken en expertisegroepen organiseert de staffunctionaris AVR regelmatig expertmeetings, workshops en masterclasses over actuele AVR thema’s voor de samenwerkende organisaties.

De staffunctionaris heeft het functioneel beheer van het digitale instrument RisicoInventarisatie & Evaluatie Zorg (RI&E) en biedt advies en ondersteuning bij het uitvoeren van de RI&E. Als gecertificeerd kerndeskundige biedt de staffunctionaris AVR de mogelijkheid om de RI&E te toetsen (verplichting uit de Arbowet).