Marjon-Zijlstra-Fotografie-14
cg-1
Nieuwe-afbeelding-2
_DSC0050

Missie en visie

Carante Groep is een krachtig en dynamisch samenwerkingsverband van regionaal verankerde autonome organisaties in de care. De organisaties opereren vanuit een gemeenschappelijke maatschappelijke doelstelling: het op maat begeleiden en ondersteunen van cliënten. De organisaties kiezen voor bedrijfskundige samenwerking vanuit de overtuiging: goede kwaliteit voor een aanvaardbare prijs. Op die manier is, voor de cliënten die gekozen hebben voor de zorg en dienstverlening van die organisaties, het rendement van het beschikbare budget voor de dagelijkse zorg optimaal.

De samenwerking is gebaseerd op:

- respect voor de autonomie van de samenwerkingspartners;
- versterking dankzij diversiteit;
- samenwerken door verbinding;
- transparantie (in gemaakte keuzes, resultaten en kosten);
- kennis delen, kennis ontwikkelen.

De samenwerking richt zich primair op voorwaardenscheppende activiteiten en projecten binnen de portefeuilles Financiën, Informatisering & Automatisering, Huisvesting en Personeel & Organisatie.

In het vakgebied Zorgontwikkeling heeft Carante Groep een kennisnetwerk van uiteenlopende zorginhoudelijke aandachtsgebieden en stimuleert professionals van de aangesloten organisaties tot kennis ontwikkelen c.q. kennis delen.

Door krachten te bundelen kunnen de samenwerkende organisaties bedrijfsmatige en zorg ontwikkelingen adequaat oppakken en waar mogelijk innovaties realiseren. De samenwerking heeft als doel waarde en betekenis toe te voegen aan de eigen organisatie. Kwaliteit, efficiency en verantwoording zijn hierbij sleutelbegrippen. De gedeelde ambities komen de lokale ontwikkelingen ten goede en dragen bij aan de continuïteit van de eigen organisatie.