Ontwikkeling & Digitalisering

In samenwerking met de aangesloten organisaties ontwikkelt O&D webproducten (o.a. websites en intranet) en digitaliseert O&D bedrijfsprocessen en archieven. Het doel van O&D is om bij te dragen aan een effectievere en efficiëntere informatievoorziening en procesafhandeling.

In een altijd veranderende wereld zoeken organisaties naar mogelijkheden om de bedrijfsprocessen te verbeteren. Het digitaliseren van processen en archieven biedt organisaties kansen om hun middelen effectiever en efficiënter in te zetten en daarbij de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. De workflowontwikkelaars O&D zijn gespecialiseerd in het analyseren, optimaliseren en digitaliseren van processen en steken graag de helpende hand toe om de organisaties met deze vraagstukken te begeleiden. Door op dit vlak nauw samen te werken met onder andere afdeling Business Intelligence (BI) is het ook mogelijk om vanuit deze geautomatiseerde processen belangrijke (management-)informatie te genereren.

Speerpunt voor O&D de komende tijd is de implementatie van Sharepoint als portaal voor medewerkers, cliënten en verwanten, binnen organisaties, maar ook het functioneel beheer en verdere ontwikkeling daarvan.

De samenhang tussen de verschillende activiteiten is terug te vinden in de Architectuur Carante Groep. Op basis van de Referentie Architectuur VGN zijn overzichtsplaten gegenereerd die een overzicht en inzicht bieden van de bedrijfsprocessen, op welke wijze deze ondersteund worden door applicaties en hoe deze applicaties aan elkaar gekoppeld zijn. Het overzicht draagt bij aan een beter inzicht in processen, aan meer eenduidigheid in de inrichting ervan en helpt om dubbelingen in het vastleggen van gegevens te voorkomen. Door de Architectuur Carante Groep ondersteunt O&D in samenwerking met de aangesloten organisaties een beheersbare informatievoorziening.

Informatisering & automatisering