Informatisering

Informatisering is een belangrijke ondersteunende pijler voor het werk van de aangesloten organisaties binnen Carante Groep en voor dat van het domein I&A in het bijzonder. Het domein I&A van Carante Groep zorgt voor het technisch applicatiebeheer van de centrale applicaties op het gebied van onder andere HRM, F&A en BI. In een heterogene, totaal gevirtualiseerde omgeving (Vmware) worden de standaardapplicaties Beaufort, Harmony en CODA aangeboden aan de aangesloten organisaties. Deze applicaties worden centraal zowel technisch als functioneel beheerd. Daarmee worden standaardisatie, kennis en continuïteit gewaarborgd. 

Naast het technisch applicatiebeheer valt ook de verantwoordelijkheid voor de infrastructuur met betrekking tot datacommunicatie (WAN) en R&D onder het domein I&A.

I&A Carante Groep is ISO27001 (Informatiebeveiliging) gecertificeerd en heeft o.a. IDM (Identity Management) ingezet om aan de vereiste normen te voldoen. 


Informatisering & automatisering