Business Intelligence

Business Intelligence (BI) vormt de kern van samenwerkingsprojecten en -activiteiten. Andere projecten en activiteiten van het domein Financiën – zoals financiële administratie, salarisadministratie, cliëntregistratie en treasury management – vormen de basis voor dit informatiesysteem.

Business Intelligence is een continu proces waarbij informatie wordt verzameld, opgeslagen en geanalyseerd op een zodanige wijze dat informatie en kennis wordt ingezet om de performance van de aangesloten organisaties te verbeteren.
Voor zorgorganisaties is het belangrijk dat zij snel kunnen reageren op veranderingen. De juiste beslissingen nemen om, uit oogpunt van continuïteit en niet alleen om te overleven, optimale zorg te kunnen leveren aan de cliënt.

Carante Groep heeft een duidelijke visie over hoe Business Intelligence vorm te geven en te organiseren binnen een samenwerkingsverband. In de zorgsector is Carante Groep koploper op het gebied van Business Intelligence. Business Intelligence wordt breed ingezet, voor alle lagen van de organisatie: van management tot cliënt.

Sinds begin van 2013 is het BI-team van de Carante Groep in Sliedrecht aan de slag met de herinrichting van hun 12 jaar oude BI-omgeving. “Aan de ene kant gaat het om het ontwikkelen van een visie en een strategie, aan de andere kant willen we BI beter organiseren en meer handen en voeten te geven.” Lees verder.