Huisvesting

Groei, stabilisatie of krimp? Specialisatie of brede doelgroep? Een nieuwe toekomst voor bestaande gebouwen? Zelf een verhuurorganisatie opzetten? Is mijn vastgoed veilig? Krijg ik mijn vastgoed nog gefinancierd?
Aanbieders in de zorgsector dragen in toenemende mate risico voor de investeringen in hun huisvesting. Risicoloos bouwen verandert in risicovol ondernemerschap. Dat kan niet zonder een samenhangend vastgoedbeleid, inspelend op de toekomst van zorgorganisaties. 

Optimalisatie van waarde. Beheersing van kosten en risico’s.

Carante Groep Huisvesting verbindt, ondersteunt en adviseert. Vanuit een heldere visie: vastgoed is ondersteunend aan de zorgdoelstellingen. De verantwoordelijkheid voor vastgoed blijft waar deze hoort, binnen de deelnemende organisaties zelf.


Huisvesting in de zorg ontwikkelt zich razendsnel. Het is belangrijk dat we zoveel als mogelijk leren van andere vastgoedsectoren. Veel van de daar ontwikkelde instrumenten zijn immers ook voor ons toepasbaar. Kennis van buiten naar binnen halen en slim samenwerken, dat zie ik als onze missie.

- Theo Klarenbeek, manager Huisvesting