Administratie en Salarisadministratie

Door steeds ingewikkelder wet- en regelgeving en snelle ontwikkelingen in het vakgebied doen aangesloten organisaties een groot beroep op de specialistische kennis en expertise binnen het domein Financiën. Die deskundigheid betreft financiële administratie en salarisadministratie, maar in toenemende mate ook cliëntenregistratie en cliëntenadministratie.

Salarisadministratie
Alle organisaties die samenwerken binnen Carante Groep nemen deel aan dit samenwerkingsproject. Dit betekent dat voor alle organisaties de volledige salarisadministratie wordt verzorgd vanuit Sliedrecht. Het team salarisadministratie zorg niet alleen voor een juiste en tijdige betaling, maar verzorgt ook de pensioenadministratie. Tevens hebben zij een helpdeskfunctie voor medewerkers met vragen betreffende het loon. De continuïteit wordt gewaarborgd doordat de administratie is gecentraliseerd op één locatie en er is een hoog kennisniveau met betrekking tot de wet-en regelgeving, (zorg)CAO's en arbeidsvoorwaarden.