Disclaimer

Privacy statement

Stichting Carante Groep respecteert de privacy van u als websitebezoeker. Wij vinden dat goede cliëntenzorg samen moet gaan met even zo goede zorg en aandacht voor een zorgvuldige wijze van omgaan met persoonsgegevens. Dit privacy statement beschrijft hoe wij eventueel achtergelaten persoonsgegevens op onze website (www.carantegroep.nl) verwerken, waarvan verzamelen een vorm is.

  • Wij verzamelen op de volgende manieren persoonsgegevens op onze website:
    door middel van cookies worden er persoonsgegevens verzameld die door ons worden gebruikt voor het optimaliseren van de website en voor analytische doeleinden. Zo verzamelen we het aantal websitebezoekers en de duur van een bezoek (bijvoorbeeld door Google Analytics).
  • wanneer u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. De gegevens worden alleen gebruikt met het doel als omschreven in het formulier.

  • eventuele foto’s, video’s, berichten en/of andere uitingen van cliënten zijn alleen geplaatst na expliciete toestemming van de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.

Hoe veilig zijn mijn persoonsgegevens bij stichting Carante Groep?

Wij hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gestolen, verloren gaan of op een andere wijze onrechtmatig worden verwerkt. Zo werken wij onder meer met veilige verbindingen en encryptie. Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij wet en regelgeving ons hiertoe verplichten.

De website wordt beheerd door het bestuursbureau Carante Groep. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is stichting Carante Groep formeel de Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onze contactgegevens vindt u hier.

Hoe kan ik mijn recht tot inzage, correctie en/of verwijdering uitoefenen?

Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens kunt u indienen bij de organisatie die persoonsgegevens van u hebben.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 17 mei 2016. Stichting Carante Groep behoudt zich het recht voor dit statement te wijzigen. Wanneer de tekst wordt aangevuld of gewijzigd, zal dit kenbaar worden gemaakt in het privacy statement.