Juristen

Juridische expertise is dichtbij en laagdrempelig. De juristen kennen de aangesloten organisaties en zijn deskundig in de wet- en regelgeving voor de zorg- en welzijnssector. Zij verzorgen een helpdeskfunctie bij vraagstukken met name op het gebied van Arbeidsrecht. Daarnaast eventueel ook op het gebied van Vastgoedrecht, Contractenrecht, Cliëntenrecht, etc. Tevens geven zij advies bij FWG-vraagstukken (inhoudelijk en procedureel) en bij de toepassing van de verschillende CAO’s. Het beoordelen van overeenkomsten en statuten, het voeren van procedures voor de Rechtbank (met name arbeidszaken), het adviseren van klachtencommissies en het signaliseren en adviseren omtrent juridische aspecten in de bedrijfsvoering behoort eveneens tot de dagelijkse werkzaamheden.

Daarnaast organiseren de juristen themabijeenkomsten (met name thema's op het gebied van arbeids-, cliënten- of huurrecht). Er wordt deelgenomen aan commissies en werkgroepen waar (de anticipatie op) actuele juridische ontwikkelingen aan de orde zijn. De juristen zijn vertegenwoordigd binnen het Platform Juristen van de VGN, waar ontwikkelingen kunnen worden gevolgd en eventueel ook beïnvloed.