Kwaliteitskeurmerk

Alle aangesloten organisaties bij Carante Groep hebben kwaliteitssystemen en kwaliteitsborging volgens HKZ of ISO. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector; ISO staat voor Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Organisaties volgen daarbij hun eigen tijdpad maar leren ondertussen wel zoveel mogelijk van elkaar door kennis en ervaringen uit te wisselen.

Domeinen: ISO
Voor de samenwerkingsprojecten heeft Carante Groep gekozen voor ISO-certificering. ISO past beter bij samenwerkingsprojecten dan HKZ maar sluit wel naadloos aan. In april 2007 heeft Carante Groep het ISO 9001:2000 certificaat ontvangen.

Begin 2016 heeft Carante Groep de hercertificering voor de ISO-kwaliteitssystemen wederom positief doorlopen. Dit heeft geresulteerd in de ISO certificaten ISO 9001:2008 en ISO/IEC 27001:2013. Met het laatste certificaat voldoet Carante Groep  aan de vastgestelde normen op het gebied van ICT-informatiebeveiliging. 

ISAE3402 type 1

ISAE3402 is een internationale, breed geaccepteerde standaard die wordt gehanteerd door accountants. Deze standaard ziet toe op zogenaamde Third Party Assurance rapportages. Dit betekent dat Carante Groep op dit moment in control is op het gebied van ICT beheer en de salarisadministratie. Dit type I rapport verleent de aangesloten organisaties de noodzakelijke zekerheid over de opzet en het bestaan van de bij Carante Groep aanwezige beheersingsmaatregelen. In de tweede helft van 2016 heeft Carante Groep de managementverklaring ISAE3402 type 1 ontvangen en is hiermee ISAE3402 gecertificeerd.

27001 Logo 5882    9001 Logo 5871 Logo ISAE3402 Type 1 02012017