Raad van toezicht

De raad van toezicht van Carante Groep bestaat uit zes leden en een voorzitter. Conform de statuten zien zij toe op het algemeen beleid, de financiële continuïteit en doelstellingen van Carante Groep. In de regel komt de raad van toezicht vier maal per jaar bijeen.

De raad van toezicht bestaat uit:

• Mevrouw H.E.L. Loeffen, onafhankelijk voorzitter
• Mevrouw dr. C.C. Koning, vicevoorzitter (SIG)
• De heer drs. J.F. de Beer (Amerpoort)
• De heer P.F.J. Oostelbos (Zorgcentra de Betuwe)
• Mevrouw drs. ir. J.M.P. Bekkers-van Rooij MBA MRICS MGM (ASVZ)
• Mevrouw dr. C.M.H.A. Deckers MBA (Reinaerde)
• De heer dr. G. Valk (De Waerden)