Carante Groep

Carante Groep is een samenwerkingsverband van dertien zelfstandige organisaties in de caresector. De aangesloten organisaties zijn regionaal actief, verspreid over Nederland. De samenwerkende organisaties bieden met ruim 19.000 medewerkers zorg, begeleiding en ondersteuning op maat aan ruim 20.000 cliënten. Carante Groep is actief in de zorg en dienstverlening aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, de psychiatrie, ouderenzorg, welzijn en jeugdhulpverlening, met andere woorden carebreed.

Maeykehiem nieuwe partner binnen Carante Groep

Per 1 januari 2017 treedt Maeykehiem toe tot het samenwerkingsverband Carante Groep. Maeykehiem is een kleine zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de Zuidwesthoek van de provincie Friesland. Met de komst van Maeykehiem zijn nu 13 organisaties in de care sector aangesloten bij Carante Groep. Voor meer informatie klik op www.maeykehiem.nl


Carante Groep, dat zijn de aangesloten organisaties zelf:

De kracht van samenwerken

“Nadruk op inkoopkracht, samenwerking op diverse "kleine" maar strategisch essentiële specialismen, samenwerken op ICT en maximaal benutten van in de organisaties aanwezige kennis ten behoeve van elkaar zullen centraal staan. Het zo eenvoudig en doeltreffend mogelijk organiseren hiervan is ook voor het komend jaar de gezamenlijke uitdaging. Op die manier wordt beantwoord aan het doel om iedere voor de zorg bestemde euro zo veel mogelijk aan de zorg voor cliënten te kunnen besteden.”

- Wim Kos, voorzitter Carante Groep